Regulamin

Regulamin Centrum Językowego 5o'clock

I. Rodzaje grup

Nauka odbywa się w grupach standard 6-8 osób.

Możliwe jest korzystanie z nauki w grupie prestiż 4-5 osób lub 2-3 osoby.

Możliwe jest korzystanie z lekcji indywidualnych.

Nauka w grupach na poziomie Starter – Upper - Intermediate odbywa się dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej lub 1,5h oraz raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe.

II. Etapy nauki

Każdy poziom realizowany jest przez dwa semestry (październik – czerwiec).

Na koniec każdego etapu nauki wyniki oraz zalecenia dla każdego Kursanta omawiane są z każdym uczestnikiem indywidualnie na jego życzenie.

III. Materiały szkoleniowe

Podręczniki stanowiące integralną część kursu oraz materiały dodatkowe są dostępne w sekretariacie tylko dla uczestników kursu. Zakupu podręcznika można dokonać przy uiszczaniu pierwszej wpłaty za kurs.

Każdy z Kursantów opłacający regularnie kurs może korzystać z materiałów w Biblioteczce. Każdą pozycję można wypożyczyć w sekretariacie na okres dwóch tygodni.

IV. Zasady płatności

Opłata za uczestnictwo w grupie prestiż 4-5 osób jest o 30-50zł wyższa w stosunku do grupy standard. Opłata w grupach 2-3 osoby ustalana jest indywidualnie.

Przy zmniejszeniu liczby osób w grupie standard cena kursu podlega negocjacji.

Opłata za lekcje, w których Student nie uczestniczył w danym miesiącu, nie podlega zwrotowi.

Opłata za kurs jest dokonywana przelewem bankowym na wskazany w umowie numer konta bankowego lub gotówką w szkole.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 i stanowi załącznik nr 1 do umowy jaką Kursant zawarł z Centrum Językowym 5o'clock.
Opracowana przez Nas metoda nauki!
80% lekcji przeznaczone jest na naukę mówienia!
pencilenvelopeenterphone-handsetphonemap-markercrossmenuchevron-downcheckmark-circle