Metoda

Każda metoda jest skuteczna jeśli dostosowana jest możliwości i potencjału ucznia. Dlatego w naszym podejściu opieramy się na trzech filarach:

1. Komunikacyjne podejście do języka.

Chcemy, aby nasi uczniowie umieli swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w codziennym życiu, dlatego około 80% lekcji przeznaczonych jest na mówienie. Nowe słownictwo i elementy gramatyki ćwiczone są w praktyce. Już od poziomu podstawowego kładziemy duży nacisk na mówienie.

2. Odpowiednie tempo.

Uczymy się bez pośpiechu. Duża ilość powtórek pozwala dobrze zapamiętać materiał, a słuchacz nabiera pewności i płynności w używaniu języka. Nie stresujemy, lecz motywujemy.

3. Mózg dojrzały uczy się i przetwarza informacje w inny sposób niż mózg dziecka.

Dlatego ważnymi elementami wspierającymi przyswajanie języka angielskiego są:

• warsztaty technik pamięciowych

• dostęp do interaktywnych fiszek do każdej lekcji

• podręcznik dla początkujących dostosowany do potrzeb osób dojrzałych