Cennik i regulamin

Regulamin Centrum Językowego 5o'clock

I. Rodzaje grup

1. Nauka odbywa się w grupach standard 6-8 osób.
2. Możliwe jest korzystanie z nauki w grupie prestiż 4-5 osób lub 2-3 osoby.
3. Możliwe jest korzystanie z lekcji indywidualnych.
4. Nauka w grupach na poziomie Starter – Upper - Intermediate odbywa się dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej lub 1,5h oraz raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe.

II. Etapy nauki

1. Każdy poziom realizowany jest przez dwa semestry (październik – czerwiec)
2. Na koniec każdego etapu nauki wyniki oraz zalecenia dla każdego Kursanta omawiane są z każdym uczestnikiem indywidualnie na jego życzenie.

III. Materiały szkoleniowe

1. Podręczniki stanowiące integralną część kursu oraz materiały dodatkowe są dostępne w sekretariacie tylko dla uczestników kursu. Zakupu podręcznika można dokonać przy uiszczaniu pierwszej wpłaty za kurs.
2. Każdy z Kursantów opłacający regularnie kurs może korzystać z materiałów w Biblioteczce. Każdą pozycję można wypożyczyć w sekretariacie na okres dwóch tygodni.

IV. Zasady płatności

1. Opłata za uczestnictwo w grupie prestiż 4-5 osób jest o 30-50zł wyższa w stosunku do grupy standard. Opłata w grupach 2-3 osoby ustalana jest indywidualnie.
2. Przy zmniejszeniu liczby osób w grupie standard cena kursu podlega negocjacji.
3. Opłata za lekcje, w których Student nie uczestniczył w danym miesiącu, nie podlega zwrotowi.
4. Opłata za kurs jest dokonywana przelewem bankowym na wskazany w umowie numer konta bankowego lub gotówką w szkole.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 i stanowi załącznik nr 1 do umowy jaką Kursant zawarł z Centrum Językowym 5o'clock.

CENNIK 2022/2023

Grupa: Semestr zimowy 2022 Raty miesięczne
Standard 32h 1100,00 zł 4 x 290 zł
Seniorzy (karta seniora oraz małżeństwa i poleceni) 32h 1026,00 zł 4 x 270 zł
Indywidualne (60 min) 95 zł / 115 zł native speaker i medyczny
Grupa: Semestr letni 2023 Raty miesięczne
Standard 40h 1377,00 zł 5 x 290 zł
Seniorzy (karta seniora oraz małżeństwa i poleceni) 40h 1280,00 zł 5 x 270 zł
Indywidualne (60min) 95 zł / 115 zł native speaker i medyczny